Dorpsraad Ospel

gallery/logo_dorpsraad_ospel_transparant
gallery/logo_dorpsraad_ospel

Over de Dorpsraad Ospel

 

In principe vergadert de Dorpsraad iedere 3e woensdag van de maand om 19.30 uur. Iedere vergadering is er een inloop halfuurtje. Hierin heeft iedereen de kans om op een laagdrempelige manier contact op te nemen met de Dorpsraad, bijvoorbeeld voor te het stellen van een vraag, het inbrengen van een idee, etc. 

De vergaderingen vinden plaats in M.F.A. het Haaze-Hoof, Aerthijsplein 3, 6035 AS te Ospel. Klik op deze link voor meer informatie over het Haaze-Hoof.

Wat is de Dorpsraad?

 • Een Stichting met als doel: de leefbaarheid verhogen in het dorp Ospel.
 • De dorpsraad is een orgaan dat zich uitsluitend tot doel stelt het algemene belang van het dorp en zijn bewoners te behartigen.
 • De dorpsraad is niet politiek gebonden.
 • De dorpsraad bevordert het woon-, leef- en werkklimaat van Ospel. Omdat de dorpsraad geen verantwoording hoeft af te leggen aan een politieke partij kan het zich volledig en ongebonden inzetten voor de belangen van Ospel.

Wat doet de Dorpsraad voor u?

 • De dorpsraad onderhoudt een goede communicatie met de bewoners en belangengroepen van het dorp.
 • De dorpsraad onderneemt actie bij knelpunten, problemen en wensen.
 • De dorpsraad adviseert gevraagd en ongevraagd het college van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad van de gemeente Nederweert. Het College, van haar kant, is verplicht om bij plannen die de fysieke leefomgeving raken, advies in te winnen bij “Dorpsraad Ospel”.

Wat doet de Dorpsraad niet? 

 • De dorpsraad onderneemt geen actie op grond van uitsluitend persoonlijke belangen van de dorpsleden. De dorpsraad dient het algemeen belang van het dorp en zijn inwoners.

 Wie zitten er in de Dorpsraad? 

 • De leden van de Dorpsraad zijn een afspiegeling van de bewoners en zijn allen vrijwilligers. Wij zijn geen politieke partij, wat overigens niet betekent dat een lid geen politiek mag bedrijven

 Hoe vaak komt de Dorpsraad bijeen? 

 • De dorpsraad komt gewoonlijk een keer per maand bijeen om de ontwikkelingen binnen de verschillende werkgroepen en lopende zaken te bespreken. Meestal vinden deze bijeenkomsten plaats in het Haazehoof in Ospel. Data voor deze bijeenkomsten treft u aan onder het kopje 'agenda' van deze website. De inwoners van Ospel zijn van harte welkom bij het 'inloop halfuurtje'voor elke vergadering om vragen te stellen. Deze vragen wel graag vóór aanvang van de bijeenkomst even aan het secretariaat melden.

 Wat kunt u van ons verwachten?

 • Dat de leden van de dorpsraad zich belangeloos inzetten voor het verhogen van de kwaliteit van leefbaarheid in Ospel.

 Wat verwachten wij van u? 

 • Van u verwacht de dorpsraad dat u mee wilt denken en ons op een opbouwende en positieve wijze wilt informeren en van advies wilt voorzien, zowel bij bestaande als zich nieuw aandienende problemen die betrekking hebben tot de leefbaarheid van Ospel.