Dorpsraad Ospel

gallery/logo_dorpsraad_ospel_transparant

Huiskamer Ospel

Iedereen wil graag op een prettige manier leven.

Voor veel mensen betekent dit dat zij zo lang

mogelijk thuis in hun eigen omgeving

willen blijven wonen.

Een voorziening als de Huiskamer helpt hierbij.

gallery/huiskamerfolder1

Wat is de Huiskamer?

De Huiskamer biedt de mogelijkheid om actief te blijven,
een zinvolle en gezellige invulling te geven aan de tijd,

aan activiteiten deel te nemen,

andere mensen in een ontspannen sfeer te ontmoeten

en samen gezellig de dag door te brengen.

De Huiskamer wil deelnemers een gezellige middag bieden.

• Activiteiten doen

• Gezamenlijk een kopje koffie of thee drinken

• Samen praten en lachen

De activiteiten worden begeleid door vrijwilligers en er wordt uitgegaan van de wensen en mogelijkheden van de deelnemers.

Voor wie is de Huiskamer bedoeld?

De Huiskamer is bedoeld voor inwoners uit de kerkdorpen Ospel en Ospeldijk die zelfstandig wonen, maar niet meer (kunnen) deelnemen aan de bestaande sociale

activiteiten in hun omgeving. Mensen die behoefte hebben aan contact met anderen en aan een zinvolle invulling van hun tijd, kunnen bij de Huiskamer terecht.

Wanneer en waar?

De Huiskamer wordt één keer in de 14 dagen gehouden op de woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur in gemeenschapshuis Haaze-Hoof.

Kosten

Voor deelname aan de Huiskamer wordt een kleine bijdrage van € 2,50 gevraagd.

Contact

Voor meer informatie en om u aan te melden als deelnemer of vrijwilliger, zowel vrouwen als mannen, kunt u contact opnemen met:

  • Anneke van Heugten   tel. 0495 - 625 502
  • Maria Houtappels        tel. 0495 - 625 139
  • Frans van Gemert       tel. 0495 - 633 178

Vervoer

Als u zelf geen vervoer heeft om naar de Huiskamer te komen en u dit niet zelf kunt regelen, dan kan een vrijwilliger voor vervoer zorgen.